fotoMłodzież ze Szkoły Podstawowej w Psarach przetestowała 11 maja 2018 r. urządzenia zamontowane na placu przez biblioteką. Okazją ku temu był piknik rodzinny, podczas którego nastąpiło oficjalne otwarcie placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach.

 


Zanim nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów SP w Psarach oraz skosztować przepysznych ciast upieczonych przez rodziców.
Następnie pięcioosobowa delegacja, w skład której weszli: Marta Szymiec, zastępca Wójta Gminy Psary, Jacenty Kubica, przewodniczący Rady Gminy, Tomasz Kot, komendant Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Psarach a także Mirosława Sokołowska – sołtys Psar oraz Helena Warczok – dyrektorka GBP w Psarach dokonała przecięcia symbolicznej wstęgi, czym usankcjonowała korzystanie z istniejącej już od listopada 2017 roku infrastruktury.

 

Zagospodarowanie terenu przed biblioteką rozpoczęto w czerwcu 2017 r. Po trwających pół roku pracach budowlanych przestrzeń przed biblioteką diametralnie zmieniła swoje oblicze.
Powstał skatepark składający się z sześciu urządzeń, ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci a także siłownia zewnętrzna dla dorosłych.
Zbudowano chodniki, drogę wjazdową, parking dla 14 samochodów oraz obiekty małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci czy stojak na rowery. Odnowiono również istniejące elementy ekspozycji zabytków pożarnictwa. Teren zyskał nowe oświetlenie, monitoring oraz ogrodzenie z furtką wejściową i dwoma bramami wjazdowymi. Powstał także chodnik przy zatoce autobusowej na ul. Szkolnej.
Koszt tej inwestycji to ponad 1 milion złotych, ale dzięki temu plac przed biblioteką przekształcił się w kompleks rekreacyjno-sportowy dla dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców. Każdy znajdzie tu coś dla siebie i z przyjemnością spędzi czas.