fotoBolesław Ciepiela wraz z Klubem Regionalistów zagościł w naszych murach 27 czerwca 2018 r. Podczas spotkania autorskiego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z 6 i 7 numerem biuletynu zagłębiowskiego „Regionalista”.


Działający od 2016 roku KLUB REGIONALISTÓW Zagłębia Dąbrowskiego wydał niedawno kolejne dwa zeszyty biuletynu „Regionalista”. Zawarto w nich rozmaite materiały dotyczące historii i tradycji Zagłębia Dąbrowskiego. Można więc znaleźć tam teksty o Gminie Psary, o kulturze ludowej i zagłębiowskim folklorze, o historii zagłębiowskich kopalń a nawet teksty poetyckie.

Wydawanie „Regionalisty” to podstawowa działalność KLUBU REGIONALISTÓW Zagłębia Dąbrowskiego, który powstał w Będzinie w 2016 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą powołania klubu był Bolesław Ciepiela, znany zagłębiowski działacz, m. in.: współzałożyciel Klubu Kronikarzy, założyciel Stowarzyszenia Autorów Polskich – oddział w Będzinie a także aktualny prezes i dyrektor Oddziałowego Instytutu Autorskiego SAP o/ w Będzinie.

W czerwcu tego roku odbyły się wybory nowego zarządu w Klubie Regionalistów i aktualnie stowarzyszenie to reprezentują: Donata Łukasik, przewodnicząca; Henryk Muszyński, zastępca przewodniczącego, Beata Ciepiela-Czapla, sekretarz oraz Stanisław Góra, członek zarządu.
Honorowym członkiem zarządu został oczywiście założyciel klubu Bolesław Ciepiela.

Kolejne numery „Regionalisty” klub zamierza wydać jeszcze w tym roku na początku sierpnia i pod koniec listopada.
Niezwykle interesujące spotkanie uświetniły występy artystyczne Bożeny Związek.