fotoWykładem zatytułowanym „Muzyka dla niepodległej” zainaugurowaliśmy rok akademicki 2018/2019. Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Psarach licznie przybyli na rozpoczęcie roku i pełni energii oraz entuzjazmu oczekują na kolejne wykłady i spotkania.

Na inauguracyjny wykład dra hab. Mirosława Kisiela, oprócz słuchaczy UTW przybyli znamienici goście. Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, skarbnik gminy Joanna Przybyłek a także Dominik Penar, prodziekan do spraw kształcenia ustawicznego Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej, która otacza nasz UTW merytoryczną opieką.

Po części oficjalnej i uroczystym otwarciu nowego roku akademickiego była okazja wysłuchać niezwykłej audycji muzycznej poprowadzonej przez M. Kisiela, podczas której audytorium wspólnie miało okazję wykonać kilka patriotycznych pieśni.

Całość zakończyła się poczęstunkiem, podczas którego uczestnicy wyrażali swoje nadzieje i oczekiwania na kolejne ciekawe wykłady.

Poniżej publikujemy harmonogram wykładów na rozpoczęty właśnie rok akademicki z zastrzeżeniem, że może on ulegać jakimś modyfikacjom, o których z pewnością poinformujemy zainteresowanych.

 

 

 

PSARY UTW 2018/2019

 

 

 

1.

11.10.2018

17.00

prof .Kisiel

Inauguracja, Muzyka dla Niepodległej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Psary

 

2.

15.11.2018

17.00

dr hab. Armand Cholewka

Wykorzystanie ekstremalnych temperatur w medycynie

Psary

 

3.

13.12.2018

17.00

mgr Julia Rott

Trening Pamięci

Psary

 

4.

24.01.2019

17.00

mgr Marcin Ważny

Fizjoterapia w życiu codziennym

Psary

 

5.

28.02.2018

17.00

prof. Zw.dr hab.Dariusz Rott

Romantyzm w literaturze i kulturze polskiej

Psary

 

6.

14.03.2019

17.00

mgr Martyna Kucharska Staszel

Senior w świecie przepisów

Psary

 

7.

28.03.2019

17.00

mgr Magdalena Sarzalska

Stary człowiek i może. Seks w wieku senioralnym

Psary

 

8.

25.04.2019

17.00

ks dr Mateusz Dziewiatowski

Trudna sztuka przebaczania

Psary

 

9.

30.05.2019

17.00

dr inż. Sebastian Bielak

The Last Frontier.Wyprawa życia na Alaskę

Psary

 

10.

13.06.2019

17.00

 

ZAKOŃCZENIE ROKU

Psary