fotoPaździernik jest miesiącem, który od dziesięcioleci kojarzy się z rozpoczęciem roku akademickiego, co jest jednoznaczne z całkowitym zakończeniem wakacji. Czas więc na pełną mobilizację gdyż i my rozpoczynamy nową przygodę z nauką w naszym UTW. 17 października 2019 roku, po raz siódmy spotkamy się na inauguracji roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Psarach.

W dalszym ciągu Psarski UTW będzie działał we współpracy z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej, która przygotowała dla nas 10 wykładów. Ponadto będą działały grupy fakultatywne: angielska, komputerowa,artystyczna, gimnastyczna i jogi.

Zasady pozostają takie same:

  • wypełniamy deklarację na rok akademicki 2019/2020 – formularze są dostępne w każdej Bibliotece na terenie Gminy Psary

  • wnosimy opłatę jednorazową w wysokości 30 zł

  • wnosimy opłatę w wysokości 15 zł miesięcznie za uczestnictwo w zajęciach każdej grupy fakultatywnej; dla czytelników GBP w Psarach opłata wynosi 10 zł.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 odbędzie się

17 października 2019 roku o godz. 17

w Sali Bankietowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej

w Psarach, ul. Szkolna 45

Harmonogram Wykładów na rok 2019-202