fotoWażne wydarzenie dla regionalistów i ludzi interesujących się historią miało miejsce w naszej bibliotece 22.01.2020 r. Gościliśmy autorów obszernej monografii ziemi rogoźnickiej Włodzimierza Flaka oraz Artura Flaka, którzy opowiedzieli o swej kilkuletniej pracy nad udokumentowaniem historii swojej małej ojczyzny.

 

 

Ich długa, mozolna, wręcz mrówcza praca zaowocowała powstaniem opasłego tomu, który zatytułowali po prostu „Rogoźnik Gawczyce”. Pachnące jeszcze farbą drukarską pierwsze egzemplarze tego monumentalnego wydawnictwa mieli okazję podziwiać uczestnicy spotkania.

Obszerna monografia prezentująca historię ziemi rogoźnickiej od czasów pierwszego osadnictwa, sięgających mezolitu (8000 do 4400 lat p.n.e.), do współczesności. Dzieje Rogoźnika zostały ukazane na tle burzliwej historii księstwa siewierskiego, Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego, a także w perspektywie najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. Oprócz tematyki politycznej i gospodarczej można znaleźć w książce obszerne omówienie tematów z zakresu historii społecznej oraz codziennego życia społeczności Rogoźnika i Gawczyc.
Tom zawiera ponad 500 ilustracji w tym reprodukcje fotografii, dokumentów i map, wiele publikowanych po raz pierwszy. Orientację w poruszanych zagadnieniach ułatwiają liczne przeglądowe kalendaria, mapy i tabele.

Książka powstała na podstawie kilkuletniej pracy badawczej i zebranego w jej trakcie imponującego materiału biograficznego, doskonale uzupełnionego informacjami od mieszkańców. Fachowe solidne podejście, a jednocześnie pasja autorów, od zawsze żywo zainteresowanych historią lokalną, pozwoliły stworzyć opracowanie pełne, bogate merytorycznie, a zarazem przystępne i ciekawe w lekturze. Intencją autorów było zainteresowanie publikacją nie tylko mieszkańców Rogoźnika i okolic, ale także historyków, dla których może być cennym uzupełnieniem przedmiotowej wiedzy.

  Włodzimierz Flak
Urodzony w 1943 roku w Rogoźniku. Wykształcenie wyższe techniczne. Autor wielu artykułów dotyczących realizacji inwestycji rzeczowych. Pomysłodawca i współautor publikacji książkowych poruszających tematykę planowania, realizacji i rozliczania inwestycji.
     
  Artur Flak
Urodzony w 1958 roku w Rogoźniku. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Rogoźniku od 1981 roku. Od dziesięciu lat pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rogoźniku. W 2009 roku otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Radny Gminy Bobrowniki przez trzy kolejne kadencje.