fotoSytuacja pandemii, która zapanowała na świecie zmusza większość instytucji, by przenosiły swą działalność do Internetu. Z tym duchem idzie również i nasza biblioteka proponując wykłady On-line dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

We współpracy z Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej, która jest głównym organizatorem zajęć dla seniorów oraz dzieci proponujemy Państwu przeniesienie naszych zajęć do Internetu. Będą one prowadzone na platformie e-learningowej z wykorzystaniem komunikatora ZOOM.

Wykłady będą wzbogacone o dodatkowe materiały multimedialne i prowadzone przez wykładowców WSB według następujących harmonogramów:

Harmonogram wykładów dla Uniwersytetu Dziecięcego...

Harmonogram wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku…

Szczegóły techniczne zostaną przekazane dla zainteresowanych poprzez wiadomości SMS.