foto_1Właśnie tak brzmiał tytuł wykładu przeznaczonego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbył się 14 grudnia 2017 roku w Psarach. Wygłosił go – znany w naszym środowisku z kilku wcześniejszych spotkań – dr Łukasz Wróblewski, prawdziwy człowiek renesansu, wielki pasjonat, podróżnik i kolekcjoner.

 


Dr Wróblewski zabrał nas w niezwykłą podróż o zdecydowanie muzycznym charakterze, w której nie zabrakło elementów geografii i historii. Dzięki temu, że Pan Wróblewski przywiózł ze sobą kilkadziesiąt instrumentów pochodzących z różnych zakątków świata, mogliśmy je dość dobrze poznać; obejrzeliśmy je ze wszystkich stron, mogliśmy ich dotknąć, nawet na nich zagrać i oczywiście wysłuchać fascynujących opowieści naszego wykładowcy.
Niewątpliwie był to wykład należący do tych niezapomnianych, ponieważ w zasięgu ręki każdego z nas były przedmioty stanowiące swoiste dzieła sztuki a my do wszystkich mieliśmy swobodny dostęp, jak również do wiedzy o nich.

 

Następny wykład odbędzie się 11 stycznia 2018 r. o godz. 17
Marcin Ważny – Małe nawyki, które w znacznym stopniu zmieniają nasze zdrowie.