foto_1„Matuszka Rosija – pierwszy żywioł” tak właśnie brzmi tytuł książki autorstwa Romana Pankiewicza, który 31 marca 2016r. był Gościem Psarskiej Biblioteki. Pana Romana mieliśmy okazję poznać nieco wcześniej, ponieważ w październiku ubiegłego roku przyjechał do nas na spotkanie inaugurujące Rok Akademicki 2015/2016 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, promujące książkę o Jego własnych przeżyciach i doświadczeniach w trakcie pobytu w Islandii.

Tym razem czyli w ostatni czwartek marca Pan Roman zabrał nas w podróż po Rosji, gdzie spędził ponad trzy lata swojego życia, które przypadły na bardzo ważny historycznie okres czyli czas rozpadu Związku Radzieckiego; Pan Roman przyjechał do ZSRR a wyjechał z Rosji.

Wyprawa z Panem Romanem jak zwykle była bardzo żywiołowa, niezwykle ciekawa; wiele miejsca poświęcił zwykłym ludziom, ich codziennemu życiu, problemom, którym muszą stawiać czoło. Mówił o życzliwości i serdeczności Rosjan, o moskiewskim luksusie i „peryferyjnej” biedzie. O zakłamaniu, migracji młodych, korupcji i alkoholizmie.

Ta wycieczka po Rosji była niezwykła a dokładniej można się z nią zapoznać czytając książkę, „Matuszka Rosija” która była swoistym przewodnikiem.

Optymizmem napawa fakt, że przed nami jeszcze jedno spotkanie z Romanem Pankiewiczem. Odbędzie się ono w października a tematem będą przeżycia i doświadczenia w Niemczech.