fotoBolesław Ciepiela -  znany zagłębiowski publicysta, kronikarz i pisarz. Autor wielu tekstów na łamach prasy zagłębiowskiej. Gościł w naszej bibliotece 8.11.2017 r., na kolejnym już spotkaniu autorskim. Tym razem zaskoczył wszystkich, gdyż książka, którą promował nie dotyczyła tematyki regionalnej, jaką od lat się zajmuje. Autor promował swój tomik... poezji.

W dorobku literackim Bolesława Ciepieli znalazło się miejsce na wiersze. Powodem ich powstania była śmierć jego żony, z którą przeżył, jak pisze w swych wierszach, 58 najpiękniejszych lat. Swoje cierpienie i ból, ale również miłość, która wciąż trwa po tej stracie, autor przelał na papier w formie wierszy. Tomik zatytułowany „Wspomnienia. Moja poezja o Tobie i dla Ciebie” ukazał się w tym roku nakładem Instytutu Autorskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich oddział w Będzinie przy współpracy Klubu Regionalistów Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie, dokładnie w 60. rocznicę ich małżeństwa. Jest to zbiór wierszy, mający bardzo osobisty charakter. Swego rodzaju album wspomnień łączących się z osobą zmarłej małżonki autora. Z zestawu wierszy emanuje uczucie żalu, tęsknoty, pustki i osamotnienia, które są obecnymi towarzyszami codzienności Bolesława Ciepieli.
 
W promocji książki wspomagała autora jego córka, Beata Ciepiela-Czapla, która nie tylko czytała wiersze ojca, ale również bardzo ciepło wypowiadała się o wzajemnych relacjach panujących w jego małżeństwie i całej rodzinie.

W spotkaniu brała również udział sekretarz Gminy Psary Mirella Barańska-
Sorn, która w imieniu wójta gminy Tomasza Sadłonia wręczyła autorowi bukiet kwiatów w podziękowaniu za dotychczasową działalność literacką promującą nasz region zagłębiowski.

Uczestnicy wieczoru mieli możliwość nabycia książek autora oraz wspólnego zdjęcia, które wykonano na samym początku spotkania.

Bolesław Ciepiela ma bogaty dorobek autorski - 54 książki o różnej tematyce: monografie miejscowości, słowniki biograficzne, opracowania do nauki o regionie, o kopalniach węgla. Obecnie dochodzi jeszcze najnowsza publikacja, czyli tomik poezji.

Nasz gość jest prezesem Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Będziński, prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, wiceprezesem Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego. Ma wiele odznaczeń i  wyróżnień, m.in.:  odznakę Zasłużony Działacz Kultury i odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.