W skład zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:
• książki - 62.640 wol.
• czasopisma oprawne - 270 wol.
• zbiory specjalne - 683 jedn. inw.
• w tym dokumenty elektroniczne - 40 jedn. inw.
W roku 2009 przybyło ogółem 1.545 książek, w tym:
• zakupiono ze środków samorządowych - 1.366 wol. za kwotę 30.504,56 zł
• z dotacji Ministra Kultury w ramach programu "PROMOCJA CZYTELNICTWA" - 139 wol. za kwotę 3.100 zł
Ogółem zakupiono 1.505 wol. za kwotę 33.604,56 zł.
W postaci darów wpłynęło 40 książek. Potrzeby edukacyjne i informacyjne uczniów oraz studentów a także możliwości finansowe biblioteki, kreowały politykę gromadzenia zbiorów.