W skład zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:
• książki - 62.438 wol.
• czasopisma oprawne - wol.
• zbiory specjalne - jedn. inw.
• w tym dokumenty elektroniczne - jedn. inw.
W roku 2011 przybyło ogółem 1.959 książek, w tym:
• zakupiono ze środków samorządowych - 1.722 wol. za kwotę 38.684 zł
• z dotacji Ministra Kultury w ramach programu "PROMOCJA CZYTELNICTWA" - 237 wol. za kwotę 5.700 zł
Ogółem zakupiono 1.959 wol. za kwotę 44.384 zł. (średnia cena książki 22.60 zł)
W postaci darów wpłynęło książek. Potrzeby edukacyjne i informacyjne uczniów oraz studentów a także możliwości finansowe biblioteki, kreowały politykę gromadzenia zbiorów.