W skład zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzą:
• książki
• czasopisma
• zbiory specjalne - mapy, normy, audiobooki, filmy, gry
W roku 2012 przybyło 2.039 książek - o 80 vol. więcej niż w roku 2011 - za 44.600 zł:
• ze środków samorządowych - 1.626 vol. za kwotę 37.900 zł
• ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 413 vol. za kwotę 6.700 zł