W skład zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach wchodzą:
• książki
• czasopisma
• zbiory specjalne - mapy, normy, audiobooki, filmy, gry
W roku 2013 przybyło 2.353 vol. książek - o 314 vol. więcej niż w roku 2012 - za 51.550 zł:
• ze środków samorządowych - 1.987 vol. za kwotę 44.050 zł
• ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 366 vol. za kwotę 7.500 zł