W skład zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach wchodzą:
• książki
• czasopisma
• zbiory specjalne - mapy, normy, audiobooki, filmy, gry
W roku 2015 przybyło 2.072 książek - o 468 vol. mniej niż w roku 2014 - za 51.757 zł:
• ze środków samorządowych - 1.747 vol. za kwotę 41.860 zł
• ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 325 vol. za kwotę 9.840 zł
W roku 2015 po raz pierwszy zakupiliśmy 190 egz. książek z serii Duże Litery za 7.500zł