Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 4/2005
z dnia 5 października 2005 roku świadczone są dla czytelników usługi:

 • kserograficzne w zakresie:

  • kopiowania fragmentów egzemplarzy utworów opublikowanych, nie przekraczających jednego arkusza wydawniczego (16 stron, format A4);

  • materiałów bibliotecznych;

  • dokumentów urzędowych;

  • informacji prasowych.

 • bindowanie

CENNIK USŁUG KSEROGRAFICZNYCH

 

Format A4

 • jednostronny - 0,30

  • na papierze kolorowym - 0,40

  • z ilustracją - 0,50

 • dwustronny - 0,60

  • na papierze kolorowym - 0,80

  • z ilustracją - 1,00

Format A3

 • jednostronny - 0,50

  • na papierze kolorowym - 0,70

  • z ilustracją - 1,00

 • dwustronny - 1,00

  • na papierze kolorowym - 1,40

  • z ilustracją - 2,00

CENNIK ZA BINDOWANIE

Ilość
stron

0-20

21-50

51-100

101-150

151-250

251-350

351-440

441-500

Cena

5,20 zł

6,00 zł

7,40 zł

9,00 zł

10,50 zł

12,00 zł

13,70 zł

15,40 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 1/2007 z dnia 20 czerwca 2007 roku wprowadza się regulamin korzystania z Internetu, programów multimedialnych i pakietu Office oraz cennik opłat komputerowych.

Regulamin korzystania z Internetu, programów multimedialnych i pakietu Office
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach

CENNIK USŁUG KOMPUTEROWYCH

1. Nośniki danych:

 • 1 CD - 1,00 zł

 • 1 DVD - 1,50 zł

2. Praca przy komputerze

 • nieodpłatna

3. Wydruk 1 strony A4 (monohromatyczny)

 • tekst - 0,50 zł

 • grafika - 1,00 zł - 3,00 zł

4. Wydruk 1 strony A4 (kolorowy)

 • tekst - 1,00 zł

 • grafika - 2,00 - 6,00 zł

5. Skanowanie A4:

 • 1 strona - 1,00 zł