foto_1Dolina Biebrzy – ostatnie dzikie mokradła Europy” - to temat kolejnego wykładu w ramach Uniwersytetu dziecięcego, który odbył się w sobotę 2.12.2017 r. w naszej bibliotece. Tym razem młodzi studenci poznawali uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego oczyma znanego miłośnika przyrody, podróżnika i wykładowcy akademickiego dra inż. Sebastiana R. Bielaka.

Dolina Biebrzy to tereny skupione wokół liczącej ponad 160 km rzeki Biebrzy będącej dopływem Narwi. Jest to unikat pod względem przyrodniczym w całej Europie. Dostrzeżono to już w latach międzywojennych, kiedy to utworzono na tym obszarze dwa rezerwaty przyrodnicze. Pod koniec 20. wieku rezerwaty przekształcono w park narodowy, który został wpisany na listę wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar (międzynarodowa konwencja dotycząca ochrony terenów szczególnie cennych przyrodniczo).

Studenci Uniwersytetu dziecięcego w Psarach zaznajomili z rzadkimi gatunkami roślin i ptaków gniazdujących w Dolinie Biebrzy oraz zapoznali się z tajnikami obserwowania dzikiej przyrody w jej naturalnym środowisku.

Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego występuje 49 gatunków ssaków, 271 gatunków ptaków, 36 – ryb, 12 – płazów, 5 – gadów. Bezkręgowce są reprezentowane przez ponad 700 gatunków motyli, 448 gatunków pająków, ponad 500 gatunków chrząszczy, 19 gatunków pijawek oraz 42 gatunki chruścików. Najbardziej charakterystycznymi zwierzętami tego terenu jest łoś i oczywiście bóbr, od którego rzeka wzięła swoją nazwę.

Kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego odbędzie się 13 stycznia 2018 r., o godz. 9.30. Tematem będzie „NIE-zwykła woda” a opowie o tym dr inż. Paweł Sobczak.