fotoDrugą biblioteką, którą odwiedzimy w ramach cyklu „Biblioteki świata” będzie zwykła, choć niezwykła, miejska biblioteka Mejanes w Aix-en-Provence we Francji. To miejscowość na południu Francji, niedaleko Marsylii.


Biblioteka istnieje od 1810. Mieściła się początkowo w miejskim ratuszu, ale po likwidacji fabryki cukierków w 1989 roku została przeniesiona do pofabrycznej hali, którą zmodernizowano i przystosowano na potrzeby instytucji kultury, jaką jest biblioteka, choć oprócz biblioteki mieści się tam jeszcze kilka instytutów badawczych oraz fundacja.

Fasadę biblioteki Mejanes tworzą trzy kolosalne księgi Alberta Camusa L'Etranger (Obcy) , Mały Książę Antoine'a de Saint-Exupery'ego i pisma Moliera.
Wnętrza może nie są aż tak atrakcyjne, jak w opisywanej poprzednio bibliotece George’a Peaboody’ego, ale księgozbiór równie imponujący. Jego trzon stanowi kolekcja prawie 80 tys. tomów przekazana bibliotece przez markiza Jean-Baptiste Marie de Piquet pochodząca z XVIII wieku. Od tamtego czasu księgozbiór jest aktualizowany i systematycznie powiększany. Ciekawostką jest, że biblioteka od 1995 r. dysponuje „bibliobusem”, który obsługuje dzielnice oddalone od centrum miasta, udostępniając książki, gazety i filmy osobom niemającym dogodnego dostępu do biblioteki.
Obecnie, z powodów pandemicznych biblioteka nie jest czynna.