fotoKolejną biblioteką, którą odwiedzamy w ramach cyklu BIBLIOTEKI ŚWIATA jest biblioteka opactwa św. Galla (Stiftsbibliothek St. Gallen) – założona przez iryjskiego mnicha Otmara w 612 roku. Biblioteka mieści się w St. Gallen w Szwajcarii.

 

 

Jest to najstarsza biblioteka w Szwajcarii, jedna z najwcześniejszych i najważniejszych klasztornych bibliotek na świecie. Przechowuje w swoich zbiorach 2100 rękopisów datowanych od VIII do XV wieku, 1650 inkunabułów (drukowanych przed 1500 rokiem) i starodruków. Zbiory biblioteczne zawierają w sumie około 170 tys. woluminów. Księgozbiór biblioteki dostępny jest do publicznego użytku, ale książki pochodzące sprzed 1900 roku muszą być czytane w specjalnej czytelni.

Hala główna biblioteki zbudowana została w stylu rokoko.

W 1983 roku biblioteka wraz z opactwem św. Galla zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, jako „doskonały przykład klasztoru z czasów Karolingów”. Tutaj trzymany jest manuskrypt B z Pieśnią o Nibelungach.

W latach 90. stworzona została wirtualna biblioteka, z zamiarem udostępnienia szerszemu kręgowi najstarszych zbiorów biblioteki – Codices Electronici Sangallenses. W chwili obecnej 610 rękopisów dostępnych jest w wersji elektronicznej.