Wszystkich mieszkańców, którzy z różnych powodów nie mogą spisać się samodzielnie w trybie samospisu, zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpośredniego spisu z rachmistrzem. Pamiętajmy, że każda osoba dokonująca spisu może spisać siebie i członków swojej rodziny (zamieszkujących pod wspólnym adresem). Aby skorzystać z tej możliwości niezbędne są między innymi:

  • numery PESEL wszystkich domowników,
  • powierzchnia użytkowa mieszkania lub domu w m2,
  • rok oddania budynku do użytkowania (w przybliżeniu),
  • nazwy zawodów wszystkich domowników,
  • miejscowość zakładu pracy wszystkich domowników.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości spisu z rachmistrzem oraz przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Rachmistrz kontaktuje się z następujących numerów: 22 279-99-99, 22 828-88-88.