fotoMiędzynarodowy Dzień Matki Ziemi został ustalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie za sobą nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego przez człowieka.

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas.” - Florian Plit


Ciekawostki:

W Dniu Ziemi 2009 Disney wydał film dokumentalny zatytułowany Ziemia, który podążał za ścieżkami migracji czterech rodzin zwierząt.
Każdego roku, 22 kwietnia, mężczyźni, kobiety i dzieci zbierają śmieci, sadzą drzewa, oczyszczają rafy koralowe, pokazują filmy, podpisują petycje i planują lepszą przyszłość naszej planety.

Podczas obchodów Dnia Ziemi w 2011 r. w Afganistanie 28 milionów drzew zostało posadzonych przez ruch Dnia Ziemi.

W Dniu Ziemi 2012 ponad 100 000 osób jeździło rowerami w Chinach, aby zmniejszyć emisję CO2 i zaoszczędzać paliwo.

W pierwszym Dniu Ziemi w Nowym Jorku burmistrz zamknął Piątą Aleję do wykorzystania w Dniu Ziemi i pozwolił świętować ją w Central Parku.

Przeciętna osoba wyrzuca codziennie około 4 kg śmieci.

Każdego roku do oceanów wyrzucanych jest 5.000.000.000.000 kilogramów śmieci. Odpady z tworzyw sztucznych zabijają co najmniej 1 milion stworzeń w oceanie rocznie.