fotoPsarski Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny rok akademicki.
Dyplomy uczestnictwa wręczył słuchaczom wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń podczas uroczystego zakończenia roku, które odbyło się w bibliotece 9 czerwca 2022 r.

Wykład kończący rok akademicki wygłosiła prof. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk z katedry pedagogiki AWSB, a mówiła na temat: Przestrzeń międzyludzka, jako kontekst uczenia się dorosłych XXI wieku.

Po wykładzie pani profesor towarzyszyła wójtowi Gminy Psary Tomaszowi Sadłoniowi przy wręczaniu dyplomów dla tegorocznych absolwentów UTW. Z ramienia Akademii WSB gościła u nas Agnieszka Dubiel, koordynatorka Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających pod egidą dąbrowskiej uczelni.

Była to już dziewiąta edycja senioralnego uniwersytetu. Mamy nadzieję, że tej przyszłej, jubileuszowej edycji, żadna pandemia nie pokrzyżuje planów.