W dniach 8 i 9 września 2022 roku nasi najmłodsi bibliotekarze brali udział w 14 Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem "Biblioteka w Sercu". Forum odbyło się w Zabrzu i Katowicach.

W pierwszym dniu były wystąpienia gości specjalnych w osobach wiceprezydenta miasta Zabrze Krzysztofa Lewandowskiego, dr Barbary Budyńskiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Agnieszki Magiery, wicedyrektor Biblioteki Śląskiej oraz dyrektora MBP w Zabrzu, Tomasza Iwasiów. Następnie głos zabrali prelegenci, którzy przedstawili jaką pracę wykonują w swoich placówkach.

Drugi dzień to warsztaty dotyczące komunikacji w bibliotece, technologii wykorzystywanych w promocji czytelnictwa, kreatywności oraz projektowania uniwersalnego. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zwiedzić Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.