fotoMiędzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to doskonała okazja do promowania świadomości różnorodności językowej i kulturowej, a także zdobywania nowej wiedzy o języku polskim. Z tej właśnie okazji filia nr 2 zaproponowała uczniom klas III SP im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach spotkania poświęcone zagadnieniom językowym.

 


Na zajęciach pojawiły się bardzo zróżnicowane zadania i pytania, na które dzieci pięknie odpowiadały. Uczniowie poznawali ciekawostki dotyczące języka polskiego, ćwiczyli poprawność ortograficzną i gramatyczną, brali udział w grach i zabawach związanych z szeroko rozumianą poprawnością językową. Podczas spotkań uczniowie dowiedzieli się, że język polski dynamicznie się rozwija, że dzięki mowie i umiejętności pisania możemy przekazywać sobie informacje (także na odległość), wyrażać uczucia i pragnienia oraz zdobywać wiedzę. W czasie spotkań zwrócono także uwagę, jak ważna jest dbałość o kulturę języka i jego poprawność.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego po raz kolejny stały się okazją, by zwrócić uwagę na podnoszenie naszej świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasz język ojczysty.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 r. Obchodzony jest 21 lutego, w tym roku pod hasłem „Edukacja wielojęzyczna – konieczność transformacji edukacji.” Dzień ten ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata, zwrócenie uwagi na języki zagrożone i ginące. To święto ma nam uświadamiać, że chronimy język ojczysty także po to, by nie zagubić tożsamości kulturowej. Warto na co dzień dbać o jego czystość, poznać historię, bogactwo dialektów i tajniki frazeologii.