foto9 Marca w Filii nr 1 w Dąbiu odbyła się lekcja biblioteczna pt. „W krainie rymów”. Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Dąbiu mieli okazję zapoznać się z twórczością M. Strzałkowskiej i zmierzyć się z wierszykami-zgadywankami, z którymi poradzili sobie znakomicie.

 

 

Ponadto dzieci wykazały się niebywałą znajomością twórczości polskich poetów takich jak: Jan Brzechwa czy Julian Tuwim. Na zakończenie uczniowie nie tylko sami próbowali swoich sił w tworzeniu rymów, ale także wyszukiwali je, korzystając z księgozbioru biblioteki.