fotoSłuchacze AKADEMII ZDROWIA działającej przy naszej bibliotece mieli rzadką okazję do zwiedzenia Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu. Tym razem, zamiast uczestnictwa w comiesięcznym wykładzie, mogliśmy choć przez chwilę poczuć się jak studenci zawodów medycznych i doświadczyć „na własnej skórze” jak wygląda przygotowanie medyków do zawodu.

Dzięki zaangażowaniu prowadzącego AKADEMIĘ ZDROWIA dra Tomasza Sawczyna, który zorganizował wizytę w CSM w Zabrzu, słuchacze, a zarazem nasi czytelnicy odwiedzili jedną z najnowocześniejszych na świecie, działającą zaledwie od pięciu lat, instytucję szkoleniowo-medyczną w Polsce.

W Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu znajduje się osiem sal symulacyjnych wysokiej wierności. W sali operacyjnej, szpitalnym oddziale ratunkowym, intensywnej terapii, sali porodowej, pediatrycznej oraz strefie symulacji przedszpitalnych znajdują się zaawansowane, pełnopostaciowe symulatory pacjenta w różnym wieku i nowoczesny sprzęt medyczny. Dzięki zaawansowanej technologii symulatory pacjentów są w stanie udzielać informacji na temat swojej historii choroby, aktualnych dolegliwości, prezentować różnorodne objawy chorobowe i dynamicznie zmieniać parametry życiowe.
Nowoczesna technologia sprawia, że w czasie rzeczywistym można badać pacjentów, zlecać badania laboratoryjne, obrazowe i prowadzić leczenie obserwując jednocześnie jego skuteczność. W warunkach strefy symulacji przedszpitalnej możliwe jest realizowanie scenariuszy z wykorzystaniem w pełni wyposażonego ambulansu ratunkowego wyposażonego w standardzie Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego. Wszystkie sale umożliwiają rejestrowanie scenariuszy symulacyjnych w postaci materiałów audio – video, które następnie po zestawieniu z parametrami życiowymi pacjenta są szczegółowo omawiane z uczestnikami symulacji w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach do debriefingu.

Naszą grupę oprowadzał jeden z najlepszych polskich ratowników medycznych, a zarazem pracownik Zakładu Ratownictwo Medycznego CSM w Zabrzu Marcin Gałkiewicz, któremu należą się najszczersze podziękowania za cierpliwość i poświęcony czas. W bardzo jasny oraz precyzyjny sposób wyjaśniał nam procedury, zasady funkcjonowania poszczególnych oddziałów CSM i bardzo obrazowo opowiadał o tym jak przeprowadza się symulacje badań medycznych na fantomach.
Uczestnicy tego niecodziennego wykładu zgodnie stwierdzili, że były to najlepsze zajęcia w cyklu AKADEMII ZDROWIA, w jakich do tej pory uczestniczyli.

Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu jest jednostką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wybudowaną i wyposażoną w znacznym stopniu w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz dotacji celowanych, w tym z budżetu miasta Zabrze. Do budowy Centrum wykorzystano zabytkowy budynek mieszczący się w ścisłym centrum Zabrza, w którym w przeszłości funkcjonowało Akademickie Centrum Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej. Odrestaurowany obiekt wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, szkoleniowy i informatyczny, by osiągnąć najwyższą jakość kształcenia studentów na kierunkach medycznych.