fotoW piątek 27 października 2023 roku miała miejsce podniosła uroczystość w naszej bibliotece. Wraz z władzami gminy oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Autorów Polskich odsłoniliśmy tablicę poświęconą pamięci Bolesława Ciepieli – mieszkańca Gminy Psary, a zarazem znanego badacza dziejów regionu oraz literata.


Uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze, w obecności rodziny upamiętnionego oraz licznego grona jego przyjaciół.
Odsłonięcia tablicy dokonał Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń oraz prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich Eugeniusz Orłow, po czym córka Bolesława Ciepieli Beata Ciepiela-Czapla przypomniała zebranym sylwetkę i dokonania swego ojca.


Zmarły 28 listopada 2021 roku Bolesław Ciepiela był autorem ponad 50 książek (monografii, albumów, opracowań historycznych) traktujących o historii miast i wsi Zagłębia Dąbrowskiego oraz przemysłu górniczego w naszym regionie. Napisał m.in. monografię Psar, Gródkowa, Sarnowa, czy Strzyżowic. Dużo pisał na temat historii kopalń i górnictwa na naszym terenie, a wśród licznych jego publikacji nie zabrakło nawet tomiku wierszy.


Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu Jolanty Kremer (sopran) i Oskara Jasińskiego (tenor).
Tablica poświęcona Bolesławowi Ciepieli docelowo znajdzie swe miejsce na jednej ze ścian holu sali multimedialnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.