fotoWójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń osobiście wręczył nagrody w konkursie poetyckim „Mój wiersz dla Polski”. Ogłoszony w maju tego roku konkurs został właśnie rozstrzygnięty.

 

 

Celem ogłoszonego przez bibliotekę konkursu było uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży twórczości poetyckiej i trzeba przyznać, że zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów.
Napłynęło niemalże 100 prac. Wiersze poruszały głównie tematykę patriotyczną, choć organizator zostawił autorom dużą dowolność pod warunkiem, że treści utworów miały nawiązywać do szeroko rozumianej polskości i wszystkiego, co kojarzy się z naszym krajem.

W uroczystej gali podsumowania konkursu. Która odbyła się 26.10.2018 r., w sali bankietowej biblioteki w Psarach wziął udział wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń i osobiście wręczył nagrody. Zanim jednak nagrodzono laureatów uroczystość uświetnili swymi występami Julia Kopka, Igor Kotuła, Karolina Furgalska oraz na koniec Nadia Sowińska – uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.

Jury nie miało łatwego wyboru, gdyż nagrodzone i wyróżnione wiersze prezentowały wysoki poziom artystyczny. Ostatecznie, po zażartej dyskusji, wyróżnienia przyznano: Bartoszowi Ciemiędze (SP Strzyżowice) za wiersz pt. „Moja kochana ojczyzna”, Jankowi Białasowi (SP Gródków) za wiersz „Parę krain już zwiedziłem”. Wyróżniono również Szymona Sobczyka (SP Dąbie) za wiersz „Polska” oraz Karolinę Sonik (SP Gródków) za „Wiersz dla Polski”.

Komisja oceniająca przyznała dwa III miejsca, dwa II i jedno I miejsce i tak III miejsce exequo zdobyli:
Karolina Korczyńska (SP Dąbie) za wiersz pt. „Moja spokojna Polska”
Dawid Szarek (SP Strzyżowice) za utwór „Moja Polska”.

Dwa równorzędne II miejsca przypadły w udziale:
Mikołajowi Sobczakowi (SP Psary) za utwór „Polsko ojczyzno kochana” oraz
Maciejowi Lorencowi (SP Dąbie), który swój utwór zatytułował „Mój wiersz dla Polski”

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Maja Olszówka z SP Strzyżowice za wiersz „Moja Polska”.

Nagrodzone utwory...

Szczere podziękowania składamy nauczycielom języka polskiego ze szkół: SP Strzyżowice, SP Gródków i SP Dąbie za przygotowanie uczniów do konkursu i fachową opiekę artystyczną.
Szczególnie podziękować chcemy dyrekcji SP Strzyżowice Pani Dorocie Pronobis-Kościńskiej za zapewnienie oprawy artystycznej na podsumowaniu konkursu.