fotoPrzez okres 15 lat w Zagłębiu i na Śląsku dzięki staraniom Pani Marii Danielskiej, odbywał się Festiwal Nordalia, którego ideą było szerzenie wiedzy o krajach nordyckich; ich szeroko pojętej kulturze, historii, zwyczajach, codzienności. To niezwykłe przedsięwzięcie miało interdyscyplinarny charakter, dzięki czemu można było dobrze poznać północne kraje Europy.

Niestety, nawet najciekawsze inicjatywy znikają z edukacyjno-kulturalnej mapy wydarzeń. Tak też stało się z Festiwalem Nordalia, który od 2018 roku stał się historią.

Jednakże Psarska Biblioteka aby zachować od zapomnienia zarówno to przedsięwzięcie jak i jego organizatorkę – Panią Marią Danielską, od roku 2018 organizuje w październiku spotkanie poświęcone nordyckiej tematyce.

Tak stało się i w tym roku. 24 października 2019r.naszej Bibliotece w ramach wspomnień odbyło się spotkanie, w czasie którego prof. Dariusz Rott poprowadził wszystkich zebranych grenlandzkim szlakiem. Dla mieszkańców środkowej Europy okolice bardzo dalekiej północy wydają się być niezwykle trudne do życia ale nie można odmówić im piękna.