fotoDąbrowska Akademia WSB wprowadziła kolejne udogodnienie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na swojej stronie internetowej umieścili nową zakładkę www.utwtv.pl, na której można oglądać wykłady on-line.


Przypominamy, że wykłady UTW odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17. Od teraz zbędne staje się wysyłanie linków do kolejnych wykładów. Wystarczy pamiętać, by chwilę przed wykładem wejść na w/w stronę i już można uczestniczyć w wykładzie. Przed każdym wykładem będzie podawana również instrukcja, w jaki sposób można korzystać z czatu, by zadać pytanie wykładowcy. Naszych członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie zapraszamy do korzystania z tej formy wykładów.